กิจกรรมวันลอยกระทง

free adobe reader

p>วันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 56 ทางโรงเรียน ได้จัดกิจกรรม ลอยกระทงที่สนามใหญ่ มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ  รำวง และฐานการละเล่นเด็กไทยที่สนุกสนาน มาร่วมกันสืบสาน ประเพณีไทย และอย่าลืมนำดอกไม้สดมาตกแต่งกระทงกันนะ